Mimarlık (İngilizce)

MENU
Mimarlık (İngilizce)

İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık Doktora Programı, STMF, Mimarlık Bölümü bünyesinde sürdürülen Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ile birlikte kurgulanmıştır. Mimarlık Doktora Programı, farklı disiplinlerin bir araya geldiği bütünleşik ve çevre duyarlı, kentsel tasarım ölçeğinden tek yapı ölçeğine kadar mimarlık sorunlarını ele almaktadır.Tarihi çevre ve yapıların korunmasının kuramsal ve uygulaması programımızın alanlarından birisidir. Tasarım kültürünün farklı ölçeklerdeki teorik altyapısını ve kentlerimizdeki yansımaları tartışılmakta ve anlamaya ve çözümlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Tasarım teknolojilerini ve üretim biçimlerini yaratıcı, eleştirel ve çevreci düşünce ile ele almak ve çağdaş çözümler önermek programın amaçlarındandır.

Mimarlık Doktora Programı teori ve uygulamaya dayalı güncel ders programı ve uzman öğretim elemanlarıyla çağdaş teknolojileri kullanan alanlarında uzman meslek insanları ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflenmektedir.