Programın Amacı

MENU

Bilgisayar Mühendisliği alanında yetişen nitelikli kişiler doğrudan kendi alanlarında çalışmanın yanı sıra kolaylıkla çok disiplinli çalışma gruplarına dahil olmaktadır. Ülkemizde katma değer yaratacak ve uluslararası rekabet gücünü arttıracak araştırma ve geliştirme teşviklerinin gelişmesi; hem tutar olarak ve hem de tür olarak yüksek boyutlara varması araştırma ve geliştirme etkinliklerinin üniversite ve enstitü kurumlarından açılım yaparak sanayide de önemli oranda Ar-Ge bölümlerinin sayısının artmasını sağlamıştır. Teknoparkların sayısının ve istihdam edilen araştırıcıların sayısının da artması bunun önemli bir göstergesidir. Hem üniversitelerin akademik kadrosunda yer almalarına sağlayacak ve hem de nitelikli bir Ar-Ge bölümünde yer almanın zorunlu olduğu yeterlilikleri sağlayacak bir doktora eğitimi verilecektir. Bilgisayar mühendisliği ve bilişim teknolojileri alanında nitelikli çalışan gereksinimi artarak devam etmektedir. Doktora eğitimi süresinin uzunluğu da buna etkendir.