Programın Yapısı

MENU

Doktora derecesi alabilmek için öğrencinin; önceki lisans ve yüksek lisans programlarını aldığı üniversite, program alanları ve ilgili derslerin başarı derecesine bağlı olarak belirlenen hazırlık derslerini (varsa) başarması, biri Doktora Tezi olan kredisiz 2 zorunlu dersin başarılması ve Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programlarında açılan en az 7 seçmeli dersin (lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 14 seçmeli ders) her birinden 4.0 üzerinden en az 2.5 başarı notu ile en az 21 kredinin (lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 42 kredi) ağırlıklı olarak 4.0 üzerinden en az 3.0 not ortalaması alması gerekmektedir.

Danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile; öğrenci 2 seçmeli dersi İstanbul Okan Üniversitesi veya diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından alabilir. Yeterlik sınavına girilebilmesi için ders kredilerinin tamamlanması ve doktora eğitimi çalışmalarından üretilmiş en az 1 ulusal ve/veya uluslararası hakemli bildiri ve/veya makale yayın şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Doktora Tezi çalışmalarına başlayabilmek için Yeterlik Sınavı ve Tez Önerisi aşamalarının başarılı olarak tamamlanmış olması gerekmektedir. Doktora Tezinin Jüri önünde savunulması için Tez izleme aşamalarının başarılı olarak tamamlanması ve Doktora Tezi Konusu çalışmalarından üretilmiş en az bir uluslararası hakemli bildiri ve/veya makale yayın şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.