Ortodonti

MENU

Ortodonti hem klinik, hem de birçok bilim alanının birleşiminden oluşan bir daldır. Planlama ve uygulama, bilgi-tecrübe ve pratik yöntem eşit önem taşımaktadır.

Ortodontik tedavi planlanırken, bireyin o anki estetik ve fonksiyonel gereksinimlerinin biyoloji ve fizyoloji çerçevesinde çözümlenmesinin yanı sıra, uzun tedavi süreci boyunca oluşabilecek sorunların önlenmesi, en kısa ve etkin biyomekanik yöntemlerin saptanması ve bunlar için bireyin işbirliğinin sağlanması yeterli değildir. Orta ve uzun vadede, elde edilen sonucun korunması, büyüme, gelişim ve hatta yaşlanma süreçlerinde, o bireye özgü öngörülerde bulunularak, estetik ve fonksiyonun devamının sağlanması da ortodontik tedavi planının çok önemli bir parçasıdır. Bütün bu kazanımlar da, sonsuz hasta çeşitliliği düşünüldüğünde, ancak uzun ve zorlu bir eğitim ile elde edilebilmekte, bu eğitimin bilgi - tecrübe - pratik uygulama ayaklarından biri dahi eksik kaldığında, sonuçlar bütün paydaşlar için hayal kırıklığı olmaktadır.

Bu nedenle ortodonti doktora programının da amacı klinik alanda yetkin olan; anomalilere neden olan etkenleri belirleyerek önleyici ve durdurucu ortodontik tedavi uygulamalarını gerçekleştirebilen ve toplum sağlığına katkıda bulunan, anomalileri tanımlayarak hastaları bilinçlendirebilen, güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan; tedavi sürecini etik ilkeler doğrultusunda ve tıbbi yaklaşım anlayışı çerçevesinde uygulayabilen, tedavi uygulamaları sürecinde gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilen, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen, bilimsel araştırma da yürütebilecek ve yorumlayabilecek donanımda, ortodontinin uğraş alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören özgün araştırmalar gerçekleştirebilen ve bu araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama yoluyla alanımızdaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunan insan kaynağı yaratmaktır.