Programın Amacı

MENU

Programın amacı, bilim uzmanlığını almış Beslenme ve Diyetetik mezunlarına bir üst düzey eğitim olanağı sunarak onların, ülkenin beslenme ve sağlık politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde söz sahibi, sürekli gelişen ve değişen bilgi ve uygulamaları izleyebilen, yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirmiş, insan - doğa - çevre etkileşiminde bedende oluşan değişimleri ve bu değişimlerin insan üzerine etkilerini en aza indirecek beslenme düzenlerinin neler olduğunu biyokimyasal boyutta açıklayabilen, bu konularda araştırmalar planlama ve yürütme bilgi ve becerisi ile donanımlı, birikimlerini yeni nesillere aktarmada uygulanan eğitim programlarında görev alabilecek Beslenme ve Diyetetik Bilim Doktorları yetiştirmektir.