Programın Amacı

MENU

Muhasebe ve Denetim Doktora Programının amacı; tüm üniversitelerimizin ve özel / kamu sektörün ihtiyacı olan, ulusal ve uluslararası Muhasebe ve Denetim alanındaki gelişmeleri, akademik süreçleri ve üretimleri takip eden, teori ve uygulama arasındaki etkileşimleri analiz edip yorumlayan, muhasebe ve denetim yönetiminde verimliliği artırıcı çözümler üretebilen nitelikli bilim insanları ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programda, gerek kuramsal, gerekse uygulamada muhasebe ve denetim ortak alt yapısı göz önünde tutularak, muhasebe ve denetim konuları bir bütün olarak düzenlenmiştir. Öğrencinin yönelmek istediği alan hangisi olursa olsun, öncelikle bu iki alanda gerekli alt yapıyı oluşturmak üzere muhasebe ve denetim dersleri dengeli dağıtılmıştır.

Programdan mezun olanlar; işletmelerin muhasebe departmanlarında yönetici olarak, denetim, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik gibi alanlarda çalışabilirler. Bazı alanlarda ilgili meslek kuruluşunun veya kamu otoritesinin şart koştuğu yeterlilik belgelerinin ya da lisanslarının alınması gerekebilir. Mezunlar araştırmacı olarak araştırma merkezlerinde ya da akademisyen olarak, yüksek öğretim kurumlarında da çalışabilirler.