Programın Yapısı

MENU

Bankacılık Doktora derecesini alabilmek için; minimum 21 kredilik doktora seviyesi ders yükünü tamamlamak, doktora yeterlik sınavını (yazılı ve sözlü) başarmak, doktora tez önerisini sunmak ve kabul ettirmek, doktora tezinde başarılı olmak gerekmektedir.

Bankacılık doktora programına başvuran ve uygun görülüp programa kabul edilen adayların lisans ve yüksek lisans seviyesindeki işletme derslerinden eksikleri bulunması durumunda, bu öğrencilere 'Bilimsel Hazırlık Programı' uygulanır. Yüksek lisans derecesine sahip olmadan doktora programına başvuran ve kabul edilen öğrenciler için de 'Bilimsel Hazırlık Programı' uygulanır.