Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Hukuk fakültesinden mezun olmakla birlikte, yüksek lisans derecesini özel hukuk programından farklı alanda almış adaylar gerekli olması halinde bilimsel hazırlık programına kabul edilmek koşulu ile özel hukuk doktora programına kayıt olabilirler.

  • Başvuru formu,
  • Özgeçmiş,
  • Hukuk lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi,
  • Yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı fotokopisi,
  • Lisans ve yüksek lisans not dökümleri (transkript),
  • ALES Eşit ağırlık asgari 55 puan alındığını gösterir sonuç belgesi veya onaylı fotokopisi,
  • Yabancı Dil Belgesi (YDS:55 veya ÖSYM tarafından ilgili tarihte eşdeğer sayılan sınavlardan alınan 55’e karşılık gelen puanlar),
  • Nüfus cüzdanı sureti,
  • İki adet vesikalık fotoğraf