Programın Yapısı

MENU

Ortodonti doktora eğitimi 8 dönem (4 yıl) sürmektedir. Bu süre içinde danışman öğretim üyeleri eşliğinde, anabilim dalımızın belirleyeceği sayıda ve çeşitlilikte hasta tedavisi yapmak ve belli sayıda hastanın tedavisini tamamlamakla yükümlüdür.

İlk 4 dönem teorik ve pratik derslerden oluşmaktadır. Bu dersleri başarı ile geçen öğrenciler 4. dönemin sonunda, doktora yeterlilik sınavına girmektedir. Öğrenci bu sınavda başarılı olduğu takdirde, yine 4 dönem sürecek bir doktora tez çalışması yapmakla yükümlüdür. Tez önerisini en geç 6 ay içinde tez izleme komitesine sunar ve kabul edildiği takdirde, Sağlık Bilimleri Enstitü kuruluna bildirilir ve tez çalışması, Tez İzleme Komitesi tarafından izlenir.

Ayrıca doktora öğrencisinden tezi dışında bir konuda ulusal veya uluslararası en az bir sunum da yapması, ve tezinin makalesini hazırlaması da beklenmektedir.

Ortodonti Doktora derecesi alabilmek için öğrencin en az 240 AKTS kredisini tamamlaması, 4,00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması, ve tez savunmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Anabilim dalımızda öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, bilimsel literatür takibi ve bilimsel sunumlar için İngilizce’nin iyi düzeyde olması esastır. Kliniğimizde koruyucu ve önleyici ortodontik tedaviler, fonksiyonel ve ortopedik tedaviler, sabit ortodontik tedaviler, lingual tedavi, her yaşta dudak-damak yarıklı hastaların ortodontik tedavileri, ortognatik cerrahi uygulamaları ve çene eklemi tedavileri yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, Anabilim Dalı kadromuzda yer alan bütün öğretim üyelerimizle hasta görme imkanına sahip olacaklardır.

Doktora eğitimi ağırlıklı olarak Mecidiyeköy’deki Eğitim ve Uygulama Hastanemizde olmakla beraber, doktorantlar Tuzla’daki Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemizde de hasta bakacak, ve öğrenci eğitiminde yer alacaklardır.