Programın Amacı ve Yapısı

MENU

Son yıllarda mimarlığın kapsama alanında birçok önemli değişmeler olmuştur. Bu değişimlerin büyük bir kısmı mesleki ve akademik alanda paradigmatik dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Bunların arasında, çevre sorunları ile evrensel sürdürülebilirlik politikalarının etkilediği akademik, bilimsel ve mesleki yönelişler öne çıkmaktadır. İngilizce Mimarlık Doktora Programı, mimarlık tarihi ve kuramları, yapım yönetimi, tasarım yöntemleri ve bina teknolojileri alanlarındaki uluslararası ve ulusal ölçeklerde yer alan güncel tartışmaları, temel kuramsal yaklaşımları ve mevcut bilgi birikimini öğrencilerine aktarmayı hedeflemektedir. İngilizce Mimarlık Doktora Programı öğrencilerinden bu birikimi, sürdürülebilir mimarlık, kent ve çevre konuları etrafında yoğunlaşan bir araştırma etkinliği çerçevesinde özgün nitelikli bilimsel çalışmalara dönüştürmeleri beklenmektedir.

Program; toplam 21 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz doktora tezinden oluşur.

Danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile; öğrenci 2 dersi İstanbul Okan Üniversitesi lisansüstü programlarından alabilir. Doktora Tezi çalışmalarına başlayabilmek için Yeterlik Sınavı ve Tez Önerisi aşamalarının başarılı olarak tamamlanmış olması gerekmektedir. Doktora Tezinin Jüri önünde savunulması için Tez izleme aşamalarının başarılı olarak tamamlanması ve Doktora Tezi Konusu çalışmalarından üretilmiş en az bir uluslararası indeksli hakemli bildiri ve/veya makale yayın şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.