Eğitim Yönetimi ve Denetimi

MENU

Eğitim Yönetimi Programı, hızlı bir değişim ve gelişim süreci içerisinde olan günümüz dünyasında eğitim örgütlerine, yapılanmalarına ve bileşenlerine dair bilgi üretimine dahil olmakta, dolayısı ile bu alanların gelişimine temel sağlamaktadır. Program Süresi 8 yarıyıldır.