Programın Yapısı

MENU

Endodonti Doktora Programının ilk 4 dönemi teorik ve pratik derslerden oluşmaktadır. Bu dersleri başarı ile geçen öğrenciler 4. dönemin sonunda, doktora yeterlilik sınavına girerler. Öğrenci, bu sınavda başarılı olduğu takdirde; tez önerisini en geç 6 ay içinde tez izleme komitesine sunmalıdır. Tez önerisi kabul edildiği takdirde; Sağlık Bilimleri Enstitü Kuruluna bildirilir. Tez çalışması, Tez İzleme Komitesi tarafından izlenir. Öğrenci, doktora yeterlilik sınavından sonra ise yine 4 dönem sürecek doktora tez çalışmasını yapmakla yükümlüdür.

Endodonti Doktora derecesi alabilmek için; öğrencin en az 240 AKTS kredisi için 4,00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması ve tez savunmasını başarıyla tamamlaması zorunludur.