Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Hemşirelik Doktora programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır.

Hemşirelik Doktora programına başvurabilmek için adayların;

  • YÖK tarafından belirtilen Hemşirelik alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmaları,
  • Yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.5 veya muadili bir puana (75 ve üzeri) sahip olmaları,
  • ALES sınavından sayısal puan türünde en az EA 55 puan almış olmaları (İlgili alan puanı),
  • Yabancı Dil: YDS:55, TOEFL-IBT: 66, TOEFL-CBT: 184-186, TOEFL-PBT: 514-516 almış olmaları,
  • Mülakat sınavında başarılı olmaları beklenmektedir.

Adayların genel başarı notu, ALES puanlarının % 60'ı ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan notun % 40'ının hesaplanması sonucu bulunur. Genel başarı notunun alt sınırı her yıl Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.