Programın Yapısı

MENU

Muhasebe ve Denetim Doktora derecesini alabilmek için; minimum 30 kredilik doktora seviyesi ders yükünü tamamlamak, doktora yeterlik sınavını (yazılı ve sözlü) başarmak, doktora tez önerisini sunmak ve kabul ettirmek, doktora tezinde başarılı olmak gerekmektedir.

Muhasebe ve Denetim Doktora Programına başvuran ve uygun görülüp programa kabul edilen adayların lisans ve yüksek lisans seviyesindeki Muhasebe ve Denetim derslerinden eksikleri bulunması durumunda, bu öğrencilere 'Bilimsel Hazırlık Programı' uygulanır. Yüksek lisans derecesine sahip olmadan doktora programına başvuran ve kabul edilen öğrenciler için de 'Bilimsel Hazırlık Programı' uygulanır.

Programa kabul edilen öğrenciler, 6 zorunlu, 4 seçmeli doktora dersi almak zorundadır.