Programın Amacı

MENU

Arazi yönetimi; sürekli artan nüfusu destekleyecek arazi kaynaklarının etkili kullanımını sağlamak; doğal çevrenin bozulmasını önlemek; yeni, yaşanabilir yerleşim alanları oluşturmak; su havzalarını ve sulak alanları korunmak; sosyal ve teknik altyapı alanları geliştirmek; arazi gayrimenkul piyasasının ekonomik getirilerine eşit erişim sağlamak; arazi ve yapılarla ilgili vergi ve harçlar yoluyla devlet hizmetlerini desteklemek gibi temel arazi yönetimi politikalarına yönelik karar verme süreçleri olarak tarif edilmektedir. Arazi yönetimi birçok sosyal ve çevresel hedefi içermekle birlikte gelişmekte olan ülkelerin çoğunda ekonomik amaçlara öncelik verilmektedir. Günümüzde, araziyle ilgili mülkiyet haklarının kamu tarafından düzenlenip güvence altına alınmasına yönelik bir arazi yönetimi serbest piyasa ekonomisin ana bileşeni ve gelişmiş bir yaşam standartlarına erişimin öncelikli adımı olarak görülmektedir. Arazi Bilgi Yönetimi ve yönetim düzeneklerinin oluşturulmasının gerekliliği; bilgi toplamak için gerekli teknolojiyi sağlamayı, bilgilerin etkili biçimde kullanılması yollarının aranmasına, bilgi sistemlerinin oluşturulmasına, geliştirilmesine, neden olmuştur.

Arazi Yönetimi Programının amacı; bölge ve kent planlamaları, kentsel dönüşüm uygulamaları, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel projelerinin planlaması vb. gibi planların yapılabilmesi için temel unsur olan arazinin yönetilmesiyle ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik uygulamalar geliştirmektir.