Uygulamalı Psikoloji

MENU

Kayıt için Gerekli Belgeler:
1. Başvuru formu,
2. Özgeçmiş,
3. Psikoloji lisans diplomasının fotokopisi,
4. Klinik Psikoloji yüksek lisansı diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
5. Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans not dökümleri (transkriptleri),
6. ALES veya GRE veya GMAT belgesi (onaylı fotokopisi de olabilir),
7. Yabancı dil yeterlilik belgesi,
8. Nüfus cüzdanı,
9. İki adet vesikalık fotoğraf,
10. İki adet tavsiye mektubu,

Başvuru koşulları:
1. Klinik Psikoloji yüksek lisans derecesi,
2. ALES: Eşit ağırlık 60 (veya eşdeğeri GRE veya GMAT puanı)
3. İngilizce Yeterlilik Belgesi (YDS: 55, ÜDS: 55, KPDS: 55 veya ÖSYM tarafından ilgili tarihte eşdeğer sayılan sınavlardan alınan 55’e karşılık gelen puanlar*),

* ÖSYM Yönetim Kurulunca, yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri konusunda alınan kararlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri I
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri II

Başvuru tarihi:
Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sitesinde açıklanır.