Programın Amacı

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nın doktora programı açmaktaki amacı; Endodonti bilimini özümsemiş, klinik tedavi sürecini etik ilkeler doğrultusunda ve medikal yaklaşım anlayışı çerçevesinde yetkin olarak uygulayabilen, tedavi uygulamaları sürecinde gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilen, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen, bilimsel araştırmaları yürütebilecek ve yorumlayabilecek donanımda olan, Endodonti’nin uğraş alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören özgün araştırmalar gerçekleştirebilen, bu araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişleten ve bilime katkıda bulunan sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.