Programın Yapısı

MENU

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktora Programı öğrencilerinin Doktora derecesine sahip olabilmeleri için yılda en az 24 kredi ve 8 ayrı ders almaları gerekmektedir. Doktora programı ders süresi en çok dört yarıyıldır. Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerinin tümünü yerine getirenler daha kısa sürede tamamlayabilirler. Programa kabul edilmiş olan öğrencilerden kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekizinci yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla en çok dört yarıyıl ek süre verilebilir.