Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU
  • EA 55 ALES
  • Yabancı Dil Belgesi (YDS:55 veya ÖSYM tarafından ilgili tarihte eşdeğer sayılan sınavlardan alınan 55’e karşılık gelen puanlar)
  • Özgeçmiş
  • Transkript
  • Nüfus Cüzdanı
  • 2 adet tavsiye mektubu
  • Yüksek Lisans ve Lisans Diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • Mülakat Sınavı
  • Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kadıköy Finans Market Şubesi Yükseklisans - TR45 00015 00158007299003625 nolu hesaba 100.00 TL harç bedelinin yatırıldığına dair dekont

Doktora programına başvurular arasından kabul edilen adayların lisans ve yüksek lisans seviyesindeki derslerden eksik bulunmaları durumunda, bu öğrencilere 'Bilimsel Hazırlık Programı' uygulanır.

Tezsiz Yüksek Lisans mezunları 06.02.2013 tarihinden önce ilgili programa kayıtlı olmak koşuluyla doktora başvurularında Tezsiz Yüksek Lisans diploması kullanabilir. Bu programlara söz konusu tarihten sonra kayıt yaptırıp mezun olan adaylarımız ancak lisans derecesiyle doktora programına başvuran adaylar olarak değerlendirilebilecektir.

Yüksek lisans derecesine sahip olmadan doktora programına başvuran ve kabul edilen öğrenciler için 'Bilimsel Hazırlık Programı' uygulanır. Yüksek Lisansı olmayan adaylarda en az EA (Eşit Ağırlık) 80 ALES ve en az 3.00 lisans mezuniyet ortalaması koşulları aranır.

Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir. Dil belgelerinin eşdeğer sayılmasında, ÖSYM tarafından belirlenmiş olan eşdeğerlik tabloları esas alınacaktır.