Programın Yapısı

MENU

Programa kabul edilen öğrenciler; 6 zorunlu ve 2 seçmeli doktora dersi almak zorundadır. Seçmeli dersleri belli bir uzmanlık alanından alanlar, o alanda uzmanlık yapmış sayılır. Uzmanlık alanları; Finansman, Pazarlama, Yönetim - Organizasyondur.

İşletme Doktora derecesini alabilmek için minimum 24 kredilik doktora seviyesi ders yükünü tamamlamak doktora yeterlik sınavını (yazılı ve sözlü) başarmak, doktora tez önerisini sunmak ve kabul ettirmek, doktora tezinde başarılı olmak gerekir.

Yüksek Lisans ve Lisans düzeyinde temel bilim alanlarında eksiği olan öğrenciler, eksiklerini tamamlayacak kadar bilimsel hazırlık dersleri alır.