Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Belgeleri

 • EA 55 ALES
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS:60 veya ÖSYM tarafından ilgili tarihte eşdeğer sayılan sınavlardan alınan 60’a karşılık gelen puanlar)
 • Özgeçmiş
 • Transkript
 • Nüfus Cüzdanı
 • 2 adet tavsiye mektubu
 • Yüksek Lisans ve Lisans Diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • Mülakat Sınavı
 • Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kadıköy Finans Market Şubesi Yükseklisans - TR45 00015 00158007299003625 nolu hesaba 100.00 TL harç bedelinin yatırıldığına dair dekont

Başvuru Koşulları

 • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ya da İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Eğitim Bilimleri ile ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak. Ancak 6.2.2013 tarihinden önce, sayılan alanlarda tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmış ve mezun olmuş olanlar da programa başvuru yapabilirler. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi tezli yüksek lisans derecesine sahip olanlar dışındakilere, programa kabul edilmeleri halinde bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bu durumda olanlar bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamladıktan sonra, doktora programından ders alabilirler.
 • Son üç yıl içerisinde yapılan sınavlarda ALES eşit ağırlık puan türünde en az 55 puan almış olmak.
 • Yüksek lisans mezuniyet notu ortalamasının 4 üzerinden 3 ya da 100 üzerinden 80 olması.
 • UDS, YDS, KPDS’ den en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS, YDS ve KPDS’den en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Değerlendirme ve Kabul Koşulları

 • Başvuruların değerlendirilmesinde; ALES puanının % 50’si, Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalamasının % 10’u, Yabancı dil puanının % 20’si ve Mülakat notu’nun % 20’si alınarak başarı puanı belirlenir.
 • Değerlendirme sonucunda elde edilen başarı puanına göre adaylar kontenjan dâhilinde yüksek puandan düşük puana göre sıralanır. Gerektiğinde yedek liste hazırlanabilir.