Ders Programı

MENU

Zorunlu Dersler
ÖHUD 601Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi
ÖHUD 603 Özel Hukuk İhlallerinde AYM’ne Bireysel Başvuru Hakkı
ÖHUD 602 Sendikal Güvenceler
ÖHUD 604Sorumluluk Hukuku

Seçmeli Dersler
ÖHUD 605Enerji Hukuku
ÖHUD 606Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
ÖHUD 607İnternet ve Telif Hakları
ÖHUD 608Medeni Hukukta Adil Yargılanma Hakkı
ÖHUD 609Donatanın Sorumluluğu
ÖHUD 610Hekimin ve Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu