Bölüm Hakkında

MENU

0-18 yaşları arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, sosyal, duygusal, dil, motor) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi yetiştirmektir. Çocuk gelişimcileri gelişimsel tanılama ve bu tanılama sonuçlarına göre uygun eğitim programlarını ortaya koyma, ailelere danışmanlık verme, gelişimsel sapma gösteren çocuklar için gelişimi destekleyici uygun önlemleri çocuk, aile ve eğitimci bazında ele almaktadırlar ve ayrıca özel eğitim alanında özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel tanılamasını yaparak, ilgili profesyonellerle multidisipliner yaklaşım çerçevesinde ele alarak hizmet vermektedirler.