Bölüm Hakkında

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü; 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında Türkçe program ile eğitime başlamıştır. Programımız 2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılında revize edilmiş olup, 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılında güncel programla eğitime devam edilmiştir.

Çocuk Gelişimi Bölümü 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç, risk altındaki ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını değerlendirebilen, uygun programlar geliştirerek çocuğu ve aileyi destekleyebilen, bu alanda çalışan profesyonellere ve topluma nitelikli hizmet sunabilen başarılı “Çocuk Gelişimci” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümümüz misyonu; çağdaş yaklaşım ve gelişimsel bilgi düzeyi ile çocuk, aile ve topluma önder olabilen, toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyebilen ve geliştirebilen, etkili iletişim kurabilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, üretken, araştıran, sorumluluk sahibi, çocuklara gerekli sevgi, saygı, ilgi ve değeri gösterebilen, sabırlı, hoşgörülü, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip nitelikli “Çocuk Gelişimci” mezun etmektir.

Eğitimimiz; teorik ve uygulamalı eğitim aşamalarını içermektedir. Teorik eğitim, dersliklerde yüz yüze ve etkileşimli olarak yürütülmektedir. Uygulamalı eğitim; Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bulunan Müzik Hareket Oyun Atölyesi’nde ve ayrıca anlaşmalı olduğumuz devlet hastanelerinde, okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Teorik ve Uygulamalı eğitimimiz alanında yetkin, deneyimli, profesyonel ve çağdaş görüşlü öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir.

Bölümümüz, öğrencilerimiz tarafından kurulmuş olan “Çocuk Gelişimi Topluluğu” ile işbirliği yaparak etkinlikler düzenlemekte, uzmanlarla öğrencilerimizi buluşturarak farklı konularda bilgilenmelerini desteklemektedir. Bu şekilde, öğrencilerimize akademik eğitim desteğinin yanı sıra, sosyal – kültürel ortamlarda deneyim kazanma, farklı alanlardan meslek elemanları ile tanışma-kaynaşma, işbirliği yapma imkanları da sağlanmaktadır. Ayrıca, “Topluma Hizmet” ve uygulamalı dersler kapsamında öğrencilerimizin birçok kurum ile iletişimde olmaları, projeler planlamaları, uygulamalar yaparak deneyim ve toplum bilinci kazanmaları desteklenmektedir. Zaman zaman teorik derslere konuk alan uzmanları davet edilerek dersler zenginleştirilmektedir.

Öğrencilerimizin “İş Yaşamına En Yakın” üniversite olan İstanbul Okan Üniversitesi’nden en iyi eğitimi alarak mezun olabilmeleri ve “Çocuk Gelişimci” olarak iş yaşamına güvenle adım atabilmeleri için gereken destek verilmektedir.