Sağlık Yönetimi

MENU

Ülkemizde, kamu ve özellikle özel sağlık kurumu sayısının hızlı bir şekilde artması, tıp teknolojisinin her geçen gün artması, gelişmesi ve değişmesi, sağlık turizminin gün geçtikçe önem kazanması, ilaç sektörü ve medikal sektördeki gelişmeler ve büyümeler, nitelikli sağlık yöneticisi ihtiyacını doğurmaktadır.

Bölümümüz, alanında söz sahibi, birçoğu sağlık hizmetleri sunumunun içinden gelen öğretim üyeleriyle; ülkemizdeki sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların ihtiyacına cevap verecek, çağdaş yönetimi bilen, etik değerlere sahip, hasta ve çalışan haklarına saygılı, kaynakları etkin kullanan, yabancı dil bilen sağlık yöneticileri yetiştirmek gayretindedir.