Kariyer Olanakları

MENU

Çocuk Gelişimcinin temel hedefi, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç, risk altındaki ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını değerlendirmek, uygun programlar geliştirerek çocuğu ve aileyi desteklemektir. “Çocuk Gelişimci”, çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir, alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar, yayın ve araştırma hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanarak çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır.

“Çocuk Gelişimciler ” “Sağlık Bakanlığı”, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, “Milli Eğitim Bakanlığı”, “Adalet Bakanlığı”, “İçişleri Bakanlığı” ve ilgili diğer bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda, “UNİCEF” gibi uluslararası kuruluşlarda, yazılı ve görsel basında çocuk ve gençlere yönelik programların hazırlanmasında ve yürütülmesinde, “eğitsel oyuncak/ürün” tasarımı ve üretiminde, çocuk tiyatrolarında ve filmlerinde ve üniversitelerde (akademik personel) görev yapabilmektedirler. Aynı şekilde bu alanlarda İdareci, danışman, uzman, proje yürütücüsü olarak da çalışabilmektedirler.