Beslenme ve Diyetetik

MENU

Beslenme ve Diyetetik Programı, beslenme alanında toplumsal sorunları analiz edebilecek ve çözüm yolları önerebilecek bilgi, beceri ve duyarlılık sahibi, beslenme danışmanlık ve eğitimi verebilecek yeterlilikte, hastane ve diğer sağlık kuruluşları, besin sanayi, üretim, yönetim ve organizasyon, araştırma ve geliştirme, beslenme plan ve programlarının oluşturulması ve uygulanması gibi alanlarda yeterlilik kazanmış diyetisyenler yetiştirmek amacıyla yapılandırılmıştır.

Bölümün Eğitim-Öğretim programı, beslenme ve diyetetik alanında yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde bu eğitimleri veren ve alanlarında kalite öncüsü olan programlar esas alınarak hazırlanmıştır. Bölümde yer alan derslerin içerikleri beslenme ve diyetetik alanında yapılan güncel araştırmaların ortaya koyduğu yeni bilgiler ışığında sürekli yenilenmektedir.

Dersler, internete bağlı bilgisayar desteği ile sunulmakta, öğrencilerin yeni uygulama ve standartlara günü gününe erişimleri sağlanmaktadır. Bölümde görevli öğretim üyeleri, alanlarında başarıyı kanıtlamış deneyimli kişilerden oluşmaktadır.