Bölüm Hakkında

MENU

Bölümümüz; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerini planlayan, örgütleyen, uygulayan, değerlendiren ve bu hizmetleri yerine getirecek kişileri eğiten, araştırmacı, danışman, yönetici olarak görev alacak uluslararası standart ve etik kodları kullanan disiplinler arası ekip çalışması yapan, insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kamu ve Özel sektör sağlık kurumlarında staj yapma imkanına sahip olan öğrencilerimiz, teorik ve pratik eğitimlerini çoğunluğu sağlık sektöründen gelme, kendisini bu sektörde kanıtlamış olan öğretim üyelerinden almaktadırlar.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de hemşire gereksinimi oldukça fazladır. Bunun yanında yurtdışında istihdam edilmek üzere ve son yıllarda ülkemizde sağlık turizminin gelişmesi ile yabancı dil bilen hemşire taleplerinde artış gözlenmektedir. Öğrencilerimizin mezun oldukları zaman her alanda söz sahibi olabilmeleri için, öğrenimleri sırasında iki yabancı dili öğrenmeleri sağlanmaktadır.