Kariyer Olanakları

MENU

Programdan mezun olan öğrenciler, Sağlık Yöneticisi olacaklar ve Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık ile ilgili kurumların merkez ve taşra örgütleri yönetim birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetim birimleri, kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları, sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının yönetim birimleri, kamu hastaneleri ve özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, hastane tedarik kuruluşları, üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokulları, ilaç şirketleri, medikal şirketler, uluslararası sağlık kuruluşları tarafından istihdam edilebileceklerdir.