Dekan Mesajı

MENU

Günümüzde toplumların temel gereksinimlerinin başında nitelikli sağlık hizmetine ulaşmak gelir. Ülkemizde de gerek kamu gerekse özel sağlık kuruluşları sağlık alanında yatırımlarını dünyadaki gelişmelere paralel olarak artırmaktadırlar. Sağlık hizmetinin sunumunda yeterli alt yapının yanı sıra , bilgi ve becerisini her koşulda uygulayabilen, mesleğinde yetkin, etik değerlere bağlı, gelişime açık, lider vasıflı ve donanımlı sağlıkçılara gereksinim vardır.
Fakültemiz ”Hemşirelik”, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”, “Beslenme ve Diyetetik - Türkçe ve İngilizce”, ”Sağlık Yönetimi” ve ” Çocuk Gelişimi” bölümlerinde konularında uzman nitelikli akademik kadrosu ile 1200’ ün üzerinde öğrenciye uluslararası standartlarda eğitim vermektedir. Alınan teorik derslerin yanı sıra öğrencilerimiz tam donanımlı üst düzey laboratuvarlarda ve her türlü hasta tipi ve hastalık senaryosunun uyarlanabildiği Simülasyon Merkezinde pratik eğitimlerini almakta, İstanbul Okan Üniversitesi hastanesi ve diğer sağlık kuruluşlarında hasta başı uygulamalı eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

Üniversitemizin iş dünyasına yakın olma misyonu gereği kariyer merkezimiz öğrencilerimize mezuniyetleri sonrasında da desteğini sürdürmektedir. Üniversitemizin benimsediği çağdaş, ilerleyici ve üretken bir anlayışla eğitim vermeyi hedefleyen fakültemiz yalnızca mesleğini iyi yapandeğil, aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak hayatın her alanına hazır, sorunlara duyarlı, çözüm üretebilen , ekip ruhuna sahip ve aydın sağlıkçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.