Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Sağlık Yönetimi Bölümümüz, toplum sağlığının geliştirilmesi için toplumsal boyutta sağlık olaylarını inceleyen, politikalar üreten sağlık yöneticileri, akademisyenler; hastanelerin daha etkin çalışmasını sağlayacak planlamalar yapan ve uygulayan, sağlık sektörüyle uluslararası boyutta iletişim içinde olan sağlık yöneticileri yetiştirecektir.

Sağlık hizmetleri toplum sağlığının geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar bütünüdür. Toplum sağlığının geliştirilmesi için verilen sağlık hizmetlerinde sağlık ile ilgili tüm disiplinlere gereksinim duyulur. Yürütülen ekip çalışmasında profesyonel sağlık yönetiminin önemi büyüktür. Sağlık hizmetlerinin planlanması, üretimi, sunumu ve değerlendirilmesini içeren örgütlenme yapısı sağlık yönetimini oluşturur. Küresel boyutta hizmet sektörü içinde önem kazanan sağlık yöneticiliği ülkemizde de geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır.