Çocuk Gelişimi

MENU

Ülkemizde ve dünyada her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çocuklar ve ailelerine multidisipliner yaklaşımla hizmet anlayışı benimsenmekte ve uygulamalar bu yönde planlanıp yürütülmektedir. Toplumun sağlıklı gelişimi açısından ekipte yer alacak meslek elemanları arasında Çocuk Gelişimciye duyulan gereksinim büyük önem taşımaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç, risk altındaki ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını değerlendirebilen, uygun programlar geliştirerek çocuğu ve aileyi destekleyebilen, bu alanda çalışan profesyonellere ve topluma nitelikli hizmet sunabilen başarılı “Çocuk Gelişimci” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümümüz Programı; Çağdaş yaklaşım ve gelişimsel bilgi düzeyi ile çocuk, aile ve topluma önder olabilen, toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyebilen ve geliştirebilen, etkili iletişim kurabilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, üretken, araştıran, sorumluluk sahibi, çocuklara gerekli sevgi, saygı, ilgi ve değeri gösterebilen, sabırlı, hoşgörülü, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip nitelikli “Çocuk Gelişimci” mezun etmeyi amaç edinmiştir.

Programımız, eğitim - öğretim kadromuz, uygulama alanlarımız ve fakültemizdeki teknik donanım öğrencilerimizin mesleki gelişimlerini destekleyecek nicelik ve nitelikte olup, gereksinimler doğrultusunda geliştirilmeye devam edilmektedir. Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlarda “Çocuk Gelişimci” olarak görev alabilmektedirler.