Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Ülkemizde ve dünyada her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çocuklar ve ailelerine multidisipliner yaklaşımla hizmet anlayışı benimsenmekte ve uygulamalar bu yönde planlanıp yürütülmektedir. Toplumun sağlıklı gelişimi açısından ekipte yer alacak meslek elemanları arasında Çocuk Gelişimciye duyulan gereksinim büyük önem taşımaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç, risk altındaki ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını değerlendirebilen, uygun programlar geliştirerek çocuğu ve aileyi destekleyebilen, bu alanda çalışan profesyonellere ve topluma nitelikli hizmet sunabilen başarılı “Çocuk Gelişimci” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümümüz Programı; Çağdaş yaklaşım ve gelişimsel bilgi düzeyi ile çocuk, aile ve topluma önder olabilen, toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyebilen ve geliştirebilen, etkili iletişim kurabilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, üretken, araştıran, sorumluluk sahibi, çocuklara gerekli sevgi, saygı, ilgi ve değeri gösterebilen, sabırlı, hoşgörülü, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip nitelikli “Çocuk Gelişimci” mezun etmeyi amaç edinmiştir.

Programımızın, eğitim - öğretim kadromuzun, uygulama alanlarımızın ve fakültemizdeki teknik donanımın öğrencilerimizin mesleki gelişimleri için çok zengin olduğunu ve gereksinimler doğrultusunda geliştirilmeye devam edileceğini ifade etmek istiyorum. Ulusal ve uluslararası düzeyde “Çocuk Gelişimci” yetiştirebilmek ve değerli öğrencilerimizin kendilerini İstanbul Okan Üniversitesi ailesinin birer ferdi olarak hissedebilmeleri için gereken çabanın gösterileceğine inanabilirsiniz.

Sevgili öğrencilerimiz sizler mezun olduktan sonra ülkemizde; Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda ilgi alanınıza uygun ekiplerde yerinizi alacağınıza, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranarak işbirliği içinde çalışabileceğinize, projelerde görevler alıp başarı ile yürütebileceğinize, danışmanlık hizmetleri verebilecek niteliklere sahip olacağınıza, sorunları disiplinlerarası yaklaşımla ve bilimsel yöntemlerle çözebileceğinize inanıyorum.

Yaşam boyu öğrenmeye istekli, yüksek donanımlı ve nitelikli “Çocuk Gelişimci” olarak meslek yaşamınıza adım attığınızda sorumluluğunuz altında olacak çocukların yüksek yararına, ayrım gözetmeden, sağlıklı yaşama ve gelişme haklarını her zaman dikkate alarak ve katılım haklarına saygı göstererek planlamalar yapacağınızdan, Aile ve ailenin içinde yaşamakta olduğu çevre ile demokrasi ve insan haklarına saygı çerçevesinde işbirliği yaparak, gereksinimleri doğrultusunda destekleyeceğinizden eminim.

Hep mutlu olun mutlu kalın, sizleri sevgiyle kucaklıyorum.