Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Sevgili Öğrenciler,

İnsanın en önemli varlığı sağlığıdır ve sağlıklı olabilmenin yolu da beslenmeden geçer. Beslenme konusunda eğitim alarak, öğrendiğiniz bu bilgilerle öncelikle kendi sağlığınızı, sonra yakın çevrenizdekilerin sağlığını ve daha sonra da toplumun sağlığını geliştirmek ve değiştirmek konusunda yetkin kişiler olacaksınız. İnsan sağlığını etkileyen faktörler, insanın genetik yapısı ve içinde yaşadığı çevredir ve çevresel faktörlerin başında beslenme gelir. Bireylerin uyguladıkları beslenme tarzı, genetik yatkınlıktan dolayı oluşabilecek hastalıkları geriletebildiği gibi ilerletebilir de… Toplumun sağlığı, toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı olması ile doğru orantılıdır. Sağlığın temelini oluşturan beslenme bir bilim dalıdır ve kişiye özeldir. Herkesin bildiği sandığı “Beslenme”yi öğrenmek kadar, öğretmek de zordur. Sağlıklı beslenmenin öğrenilmesi ve yaşam boyu sürdürülmesi gerekir. Sağlıklı beslenme, insanların yemek yeme ile ilgili davranışlarında değişiklik yapmak, alışkın olmadıkları iyi beslenme uygulamalarına alışmak, kısaca beslenme ile ilgili iyi davranışları oluşturmak, geliştirmek ve alışkanlık haline getirmektir. Bu ise, beslenme eğitimini almamış kişiler için bir eğitim sürecini gerektirir. Bu eğitim sürecinde sağlıklı olmak isteyenlere ve belirli hastalıkları olan kişilere anlayabilecekleri şekilde yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme kurallarının öğretilmelidir. Bu eğitimi yapabilmek, kişiye uygun beslenme düzenini yapılandırmak ve uygulayabilmek için beslenme & diyetetik alanında eğitim almış sağlık profesyoneli olmak gerekir. Bu konuda yetkili ve bilgili olan tek sağlık profesyoneli, “diyetisyen”lerdir. Bu yüzden diyetisyenlerin bu konuda danışmanlık yapabilmeleri için alacakları eğitim son derece önemlidir. Bu bağlamda Beslenme ve Diyetetik Bölümümüzün eğitim programı dünyada ve Türkiye’de bu konuda eğitim veren bölümlerin programları esas alınarak hazırlanmıştır. Bölümümüz akademik kadrosunda yer alan öğretim elemanlarının kendi alanlarında çok deneyimli olmaları, bölümümüz için ayrı değerdir. Bölümümüzü tercih eden öğrenciler, güzel bir kampüsü olan üniversite ortamında kaliteli, yapıcı, çağdaş ve katılımcı bir eğitim programı ile tanışacaklardır.

Bölümden Diyetisyen olarak mezun olacaksınız. Diyetisyen, uluslararası ilgili kurumlar tarafından, beslenme biliminin ortaya koyduğu kuralları, her yaş ve durumdaki kişilerin beslenme alışkanlıkları ve uygulamaları çerçevesinde değerlendirerek, kişiler için özel diyet ve beslenme planları yapan ve kişilerin bu plana uymaları için onları eğiten, beslenme ve diyetetik konusunda eğitim almış kişi olarak tanımlanmıştır. Türkiye Standartlar Enstitüsü diyetisyen ve diyetisyenlik için standartları oluşturmuş ve sitesinde yayınlamıştır. Diyetisyenler Türkiye’de, tek meslek kuruluşu olan Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) çatısı altında toplanırlar. Mesleğin sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, eğitim standartlarının izlenmesi ve güncellenmesi gibi konularda derneğin katkıları önemlidir. İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak yürütülecek olan eğitim programı ile ilgili öncelikli hedefimiz, belirtilen misyon ve vizyon çerçevesinde lisans eğitiminin kalitesini sağlayacak her türlü alt yapıyı oluşturmak ve geliştirmektir. Öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, araştırıcı, etik değerlere sahip mesleğini seven, insana saygılı meslek mensupları yetiştirmek birinci stratejimizdir.

Bölümü başarı ile bitiren öğrenciler okulumuzda isterlerse yüksek lisans ve doktora eğitimlerine de devam edebilirler. İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü programında bu amaçla 2012-2013 eğitim öğretim döneminde yüksek lisans programı açılmıştır. İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde, Beslenme ve Diyetetik alanında İstanbul’daki ilk doktora programı açılmıştır. Beslenme ve Diyetetik yüksek lisans ve doktora programlarına ilgi her geçen gün artmış ve kayıtlı öğrenci sayısı 260’ aşmıştır.

Tüm öğrencilerime üniversite yaşamlarında mutlu, sağlıklı ve başarılı günler diliyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum...