Kariyer Olanakları

MENU

Mezun olan hemşirelerimiz; kamu ve özel sektör hastanelerinde, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren kurumlarda, sağlık eğitimi ve danışmanlığı veren kurumlarda, okul sağlığı, işçi sağlığı, yaşlı sağlığı, sağlık sigortası, çevre, turizm sağlığı ve adli tıp hizmet alanlarında, ilaç endüstrisi alanında iş imkanına sahiptirler. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlayarak akademik kariyer yapabilirler.