Mekatronik

MENU

Son yıllarda elektronik, bilgisayar ve kontrol sistemlerinde çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bunun sonucu olarak, hemen hemen bütün alanlarda bilgisayar kontrollü sistemler yaygınlaşmıştır. Günümüzde sadece mekanik olarak çalışan sistemler yok denecek kadar azdır. Tasarımda, üretimde, bakım ve onarımda yapay zeka tekniklerinin uygulamasına geçilmiştir. Dolayısıyla gelişmiş ürünlerin tasarımı, üretimi, bakım ve onarımı bir tek konu olmaktan çıkmıştır. Mekanik, elektrik ve elektronik, kontrol ve otomasyon, bilgisayar teknolojilerinin birlikte kullanılması bir zorunluluk halini almıştır.

Bunun sonucu olarak Mekatronik disiplinler arası yepyeni bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Mekatronik; ev teknolojilerinden ileri tıbbi cihazlara, bilgisayar kontrollü tezgahlardan robotlara kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu sahadaki hızlı gelişmeye paralel olarak, yetişmiş elemana olan ihtiyaç ve istihdam açığı sürekli artmaktadır. Bu programda öğretim gören öğrenciler çağın gelişmelerine ayak uydurabilecek vizyona sahip, yeni sistemlerin işleyişine hakim, nitelikli ve sürekli gelişime açık teknikerler olarak sektörde yerlerini alacaklardır.

Eğitim Süresi: 2 Yıl
Puan Türü: TYT
İngilizce Hazırlık: İsteğe Bağlı
Program Türü: Örgün Öğretim
Eğitim Türü: 2+2 Üniversite-Sektör İş Birliği Mesleki Eğitim Müfredatı
Eğitim Kampüsü: Tuzla Kampüsü

2023 - 2024 Akademik Yılı 3 + 1 Ders Müfredatı

Program Danışmanı

Mekatronik

Öğr. Gör. Taner Karasoy

E: taner.karasoy@okan.edu.tr
T: 0 (216) 677 16 30 #1634
Ofis Bilgisi: Tuzla Kampüsü E Blok Giriş Katı T101
Lisans: Kocaeli Üniversitesi
Yüksek Lisans: Gebze Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Gedik Üniversitesi
Araştırma Konuları: Akışkanlar Mekaniği, Makine Tasarımı ve Makine Elemanları, Üretim Teknolojileri

Danışma Komitesi

  • Doç. Dr. Hasan Erdal, Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi
  • Öğretim Görevlisi Burcu Bektaş, İstanbul Üniversitesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
  • Sevan Katrancıoğlu, Ericsson - Ar-Ge