Harita ve Kadastro

MENU

Harita ve Kadastro programı; ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların ölçü ve üretimini; kadastro ve imar haritalarıyla ilgili uygulamaları; yol, köprü, baraj, tünel gibi projelerin etüt ve uygulamalarını yapabilme temeline dayanmaktadır. Mezunlar, harita kadastro teknikeri sıfatıyla, kamu veya özel kesimde çalışabilmelerini sağlayacak yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olacaklardır.

Hızla gelişen teknoloji ve artan nüfusla birlikte toplumun ihtiyaç duyduğu mühendislik yapılarının alt yapısı olan haritalama, ölçme ve hesabına yönelik proje ve uygulamaları, tapu ve kadastro işlemleri bilgi sistemleri, imar faaliyetleri, kentsel dönüşüm uygulamaları konusunda yetkin “Harita ve Kadastro Teknikeri” yetiştirmek programın temel amacıdır.

Program mezunları, Belediyelerin ilgili birimleri, veri yönetimi, tünel ve baraj inşaat projeleri, kamu teşebbüsleri ve özel inşaat firmalarında çeşitli görevler üstlenip yürütebilecek bilgi ve beceriyle donatılmış olarak yetiştirilecektir. Bu programdan mezun olan öğrenciler; pek çok iş alanında tekniker ve proje sorumlu yardımcısı olarak istihdam edilebilmektedir.

Okulumuzda bulunan alet parkıyla, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra mesleklerini icra ederken karşılaşacakları tüm hesap ve ölçümler uygulamalı olarak derslerde yapılmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler diplomalarıyla iş bulma imkanına sahipler. Gerek Devlet sektöründeki gerekse özel sektördeki işe alımlarda Harita ve Kadastro Teknikerliği diplomasına ve bilgisine sahip kişiler ilgili kadroların işe alma şartları gereği işe yerleştirilmek durumunda olduklarında, programdan mezun olan öğrenciler özellikle aranmaktadır.

Eğitim Süresi: 2 Yıl
Puan Türü: TYT
İngilizce Hazırlık: İsteğe Bağlı
Program Türü: Örgün Öğretim
Eğitim Kampüsü: Tuzla Kampüsü
Staj: İsteğe Bağlı

Ders müfredatını görüntülemek için tıklayınız.

Program Danışmanı

Harita ve Kadastro

Öğr. Gör. Bayram Kılınç

E: bayram.kilinc@okan.edu.tr
T: 0 (216) 677 16 30 #3664
Ofis Bilgisi: Tuzla Kampüsü C Blok Giriş Katı C117
Lisans: Kocaeli Üniversitesi
Yüksek Lisans: İstanbul Okan Üniversitesi
Araştırma Konuları: Jeodezi, Kadastro ve Mülkiyet, Ölçme Tekniği


Danışma Komitesi

 • Prof. Dr .N. Enver Ülger, İstanbul OKAN Üniversitesi Bölüm Başkanı
 • Prof. Dr. Halil Erkya, YTÜ Bölüm Başkanı
 • Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu, İTÜ Rektör Yrd.
 • Semih Turhan, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme D.Bşk.
 • Cem Baytekin, Baytekin Teknik Cihazlar
 • Ufuk Balcı, NETCAD
 • Derya Bilgiç, Avrupa Gayrimenkul Değerleme
 • Bekir Cantemir, Burak Mühendislik
 • Buğra Ük, Prodezi Mühendislik
 • Dr. Erol Yavuz, YTÜ Öğretim Görevlisi
 • Cem Paparacı, Topcon
 • Nadir Aydın, Gelişim Mühendislik
 • Cumhur Arabacı, Çağdaş Harita
 • Cem Ülger, Harita Mühendisi