Mobil Teknolojileri

MENU

Son yıllarda elektronik, bilgisayar ve kontrol sistemlerinde çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bunun sonucu olarak, hemen hemen bütün alanlarda bilgisayar kontrollü sistemler yaygınlaşmıştır. Günümüzde sadece mekanik olarak çalışan sistemler yok denecek kadar azdır. Tasarımda, üretimde, bakım ve onarımda yapay zeka tekniklerinin uygulamasına geçilmiştir. Dolayısıyla gelişmiş ürünlerin tasarımı, üretimi, bakım ve onarımı bir tek konu olmaktan çıkmıştır. Mekanik, elektrik ve elektronik, kontrol ve otomasyon, bilgisayar teknolojilerinin birlikte kullanılması bir zorunluluk halini almıştır.

Mobil Teknolojileri programımızın amacı, web dünyasındaki yeni teknolojileri takip edebilen, mobil cihaz platformları üzerinde güncel yazılım dillerini kullanabilen, mobil cihazlar için uygulama geliştirebilen ve uygulamalarını uygulama marketlerinde yayınlayabilen, mobil teknolojileri konusunda bilgi sahibi, öğrenmeye açık, araştırmacı, yenilikçi yaklaşımlar gösterebilen, takım çalışması yapabilen, mobil teknolojileriyle ilgili konularda problem çözmeyi seven ve teknik dokümanları okuma düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olan bireyler yetiştirmektir.

Programın amacı mobil teknolojileriyle ilgili problemleri tanımlama, analiz ve çözme kabiliyetine sahip ve öğrendiklerini en iyi şekilde uygulamayı hedefleyen; mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen; insana, topluma saygılı teknikerler yetiştirmektir.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, mobil platform uygulama geliştiricisi, mobil uygulama geliştiricisi ya da yazılım geliştirme uzmanı olarak kamu / özel sektörde faaliyet gösteren bilişim sektörüyle ilgili tüm firmalarda görev alabilirler.

Eğitim Süresi: 2 Yıl
Puan Türü: TYT
İngilizce Hazırlık: İsteğe Bağlı
Program Türü: Örgün Öğretim
Eğitim Türü: 3+1 Üniversite-Sektör İş Birliği Mesleki Eğitim Müfredatı
Eğitim Kampüsü: Tuzla Kampüsü

Program Danışmanı

Mobil Teknolojileri

Dr. Öğr. Üyesi Asiye Tuğba Olgun Alpyagil

E: tugba.olgun@okan.edu.tr
T: 0 (216) 677 16 30 #2591
Ofis Bilgisi: Tuzla Kampüsü B Blok Giriş Katı A121
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi
Araştırma Konuları: Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Yeni Fizik, Standard Model ve Ötesi, Egzotik Parçacıklar Bilgisayar Bilimleri, Programlama Temelleri