Bölüm Hakkında

MENU

İngilizce eğitim veren Lojistik Yönetimi bölümünde teknik bilgi ve kişilerarası becerilere odaklanılarak lojistik yönetiminin birçok yönü ele alınmaktadır. Özellikle Sürdürülebilir ve Yenilikçi Lojistik ve e-lojistik kavramlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Teorik olarak gerçekleştirilen Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim ve Operasyon Yönetimi, Depo ve Envanter Yönetimi, Nakliye Yönetimi gibi temel derslere ilave olarak İngilizce’nin yanı sıra Çince, Rusça ve Arapça dillerinden birinde dil eğitimi olanağı sağlanmaktadır.

Ayrıca birçok sayıda aktivite, sektörle gerçekleştirilen ortak projeler, staj, Uluslararası Değişim ve Erasmus+ programları ve projeleri aracılığıyla öğrencilerimizin lojistik yönetimine yönelik operasyonel becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Lojistik Dershanemiz, İşletme Strateji Laboratuvarımız ve Trademaster Finans Laboratuvarımız sayesinde teknolojik olarak öğrencilerimizin gelişimine yönelik imkanlar sunulmaktadır.

Lojistik firmalarıyla var olan iş birliklerimiz sayesinde gerçekleştirilen saha ve vaka çalışmaları, sektördeki paydaşlarımızla gerçekleştirilen paneller, konferanslar O’COOP / COOPerative Learning İş Yerinde Eğitim Programı gibi çağdaş eğitim çözümlerinden faydalanarak öğrencilerimizin gelişimleri desteklemektedir.