Fakülte Hakkında

MENU

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi hızla değişen dünyada adaptasyon yeteneği yüksek, çevik, öğrenmeye ve sürekli eğitime açık, çevreye saygılı, sosyal sorumluluk sahibi ve etik değerleri güçlü mezunlar vermek ve iş dünyasındaki tüm paydaşlarıyla bu çerçevede işbirliği yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

İş yaşamına yakınlık
“İş yaşamına en yakın üniversite” markamıza uygun olarak Fakültemiz öğrencilerini gönüllü ve zorunlu stajlar ve O’COOP olanaklarıyla profesyonel hayatın pratiğine hazırlarken, üniversite bünyesindeki Kariyer Merkezi ve Uluslararası Ofis ile yakından çalışarak gelecek planlarını yapmaları için gerekli tüm desteği vermektedir. O’COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim, öğrencilerimizin genel başarısı ve kendi istekleri doğrultusunda son sınıfın son döneminde bir şirkette, öğrencinin bölümünün de yönlendirmesi ile bir dönem boyunca sürekli uzun staj yapma imkanıdır. Bu modelden yararlanan öğrencilerimizin yüzde 90’ı uzun dönemli çalıştıkları bu şirketlerde işe devam etmişler ya da farklı işler bulmuşlardır.

Fakültemiz, tüm Üniversiteye verilen Girişimcilik dersi çerçevesinde ülkemizde ve dünyada saygın yerlere gelen iş insanlarıyla karşılaştırarak öğrencilerimize vizyonlarını geliştirmeleri için fırsat sunmaktadır.

Eğitim Teknolojileri
Fakültemiz, eğitim teknolojilerine hakim, iş hayatına yakın, öğrenci odaklı eğitime özen gösteren akademik kadrosuyla öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlamaktadır.

2020 yılı Mart ayında pandemi nedeniyle başlayan kapanma sırasında uzaktan eğitime geçişi hızlı ve sorunsuz olarak gerçekleştiren Üniversitemiz Türkiye’de uluslararası Blackboard Catalyst Değişim Lideri Ödülünü alan tek üniversitedir. Değişim Liderliği ödülü Üniversitemize ülke çapında öğrenci başarı oranlarını artırma potansiyeline sahip yenilikçi stratejilerin yaygın olarak benimsenmesini desteklediği için verilmiştir.

Uluslararasılaşma
Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dil seçenekleri arasında Üniversitemizde çeviribilim bölümleri bulunan Rusça, Çince ve Arapça dillerini de öğrenme olanağına da sahiptir.

Uluslararasılaşmaya verilen önem çerçevesinde; ERASMUS+ ve uluslararası değişim programları ile öğrencilerimizin en az bir dönem farklı bir ülkede ve anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim almalarını teşvik edilmektedir. Uluslararası eğitim markası Pearson kalite sürecimiz çerçevesinde vermeye yetkili olduğumuz İngiltere menşeili Uluslararası Sertifika (HNC – High National Certificate) ve Uluslararası Diploma (HND – High National Diploma) sayesinde öğrencilerimiz istedikleri takdirde anlaşmalı üniversitelerde bir yıl daha okuyarak o üniversiteden de aynı alanda ikinci lisans diploması alma hakkına sahip olacaktır.

Eğitim Öğretim Felsefesi: Değişim öncüsü, sosyal sorumluluk sahibi mezunlar ve Üniversite
İlk öğrencilerini 2002-2003 akademik yılında kabul eden fakültemiz, iş dünyasındaki paydaşlarıyla sürekli iletişim halinde olan yaklaşımıyla değişen ihtiyaçlar çerçevesinde programlarını yenilemekten çekinmemiştir.

İYBF, öğrenci odaklı eğitim öğretim felsefemizi ve iş dünyasıyla ilişkilerimizi öne çıkarmak için eğitimi kampüste ve kampüs dışında çeşitlendirmektedir. Teknik geziler, simülasyon laboratuarları, Trade Master Finans Laboratuarı, İş Stratejisi Laboratuarı yanı sıra Avrasya, Avrupa Birliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama Araştırma Merkezlerimiz öğrencilerimizin multi-disipliner bir biçimde ilgi duydukları alanlarda pek çok farklı etkinliğe de katılmalarını kolaylaştırmaktadır.

Açık fikirli, analitik ve eleştirel düşünebilme yeteneğine sahip, insan hakları ve özgürlüklere önem veren dünya vatandaşları olarak yetiştirmeye özen gösteren Fakültemiz mezunlarımızın yalnızca iyi birer iş edinmelerini değil, geleceği emanet ettiğimiz, iyi işverenler ve iyi çalışanlar olmalarını hedeflemektedir.