Zorunlu Staj

MENU

Bu sayfada, zorunlu stajla ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Staj Yönergesi'ni lütfen dikkatle okuyunuz ya da Bölüm Staj Koordinatörünüze danışınız:

Fatma Çiğdem Çelik
Prof. Dr. Fatma Çiğdem ÇelikEkonomi ve Finans Bölümü Staj Koordinatörü
Gökçe Balaban
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe BalabanUluslararası İlişkiler Bölümü Staj Koordinatörü
Ayşe Nur Topçuoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur TopçuoğluUluslararası Ticaret Bölümü Staj Koordinatörü
İlker Calayoğlu
Dr. Öğr. Üyesi İlker CalayoğluMuhasebe ve Denetim Bölümü Staj Koordinatörü

Mezun olabilmeniz için, 2. sınıftan itibaren, bölümden mezun olacağınız güne kadarki bir zaman aralığında, en az 20 iş günü kesintisiz staj yapmış olmanız gerekiyor.

Evet, yapabilirsiniz. 20 iş gününün üzerinde staj yapma durumunda, kalan süreyi “gönüllü staj” olarak gerçekleştirmek isterseniz, bölümünüzün Staj Koordinatörünün bilgisi dahilinde, üniversitemizin Kariyer Merkezi’ne başvurmalısınız.

Bunun için Staj Saydırma Formu’nu doldurarak bölümünüzün Staj Koordinatörüne, gerekli ek belgelerle birlikte başvurmanız gerekiyor. Başvurunuz Staj Koordinatörünce uygun ve yeterli görülürse zorunlu stajınız yerine sayılabilir.

Evet. Bağlı olduğunuz her iki bölüm için de, birer staj yapmanız gerekli (Her bir diploma için bir staj esasına dayanarak).

Eğer dikey geçiş yaptıysanız, hayır geçerli olmayacak; yeniden staj yapmanız gerekecek. Eğer yatay geçiş yaptıysanız, önceki stajınız, bölüm staj koordinatörünün uygun görmesi durumunda geçerli sayılabilir.

Gerek olmayabilir. Eğitiminiz sırasında zaten düzenli ve devamlı olarak çalışmakta iseniz, durumunuzu belgelemeniz ve uygun görülmesi koşuluyla zorunlu stajdan muaf tutulabilirsiniz. Bunu için Staj Saydırma Formu’nu doldurarak bölümünüzün Staj Koordinatörüne, gerekli ek belgelerle birlikte başvurmanız gerekiyor.


Staj yapacağınız yeri öncelikle kendi imkânlarınızla bulmanız gerekiyor. Üniversitemizin Kariyer Merkezi'nden de destek isteyebilirsiniz. Ayrıca bölüm Staj Koordinatörülüğünce hazırlanan bölüm staj envanterleri ve staj yapılabilecek kurumlar listelerini de inceleyebilirsiniz.

Kamu kuruluşlarında, özel sektördeki işyerlerinde ve staj programları olan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında staj yapabilirsiniz.

Stajınızı yaz ya da yarıyıl tatillerinde yapabilirsiniz. Staj tarihleri, normal dönem dersleri ve yaz okulu tarihleri ile çakışamaz.

Bir yerde staja kabul edildikten sonra, şu belgeleri bölüm Staj Koordinatörüne ulaştırmanız gerekiyor:

  • Staj yapacağınız kurumdan alacağınız imzalı ve kaşeli, staj tarihlerini ve çalışacağınız departmanı belirten kabul yazısı
  • Elektronik olarak dolduracağınız Staj Başvuru Formu

Eğer bireysel başvurunuzu kabul eden kurum sizden zorunlu staja dair resmi bir belge isterse, staj yapılacak kuruma onay mektubu örneğindeki kırmızı renkli yerleri doldurup bölüm Staj Koordinatörüne e-mail'leyin. Bu dosyayı staj koordinatörü imzaladıktan sonra, ilgili kuruluşa verebilirsiniz.

Evet. Eğer staj yapacağınız kurum/şirket istekte bulunursa, size sigortanızın üniversitemiz tarafından sağlanacağına dair staj koordinatörünce imzalanacak bir onay mektubu verebiliriz.

Sigortanızın okul tarafından karşılanması için, staj başlama tarihinden en az bir hafta önce İnsan Kaynakları birimine aşağıdaki belgelerle başvurmanız gerekiyor:

  • Staj Başvuru Formu (Bölüm Staj Koordinatörü tarafından imzalanmış/onaylanmış olmalı)
  • Staj yapacağınız kurumdan alacağınız, staj tarihlerini ve departmanını belirten, imzalı ve kaşeli staj kabul yazısı ve 1 adet fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Öğrenci kimliği fotokopisi,
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • İkametgâh belgesi
  • Sabıka kaydı

Evet. Staj Raporunu gün gün, bilgisayarda doldurmanız gerekecek. Staj Raporunu stajı yaptığınız dönemi izleyen yarıyılın başlangıcından itibaren on beş gün içerisinde bölüm staj koordinatörüne ulaştırmalısınız (Staj Yönergesindeki 7. maddeyi lütfen dikkatle okuyun).

Evet. Staj yerinizdeki yetkiliye Staj Kurum Değerlendirme Formu iletmeniz gerekiyor. Yetkili kişi de, formu doldurup kaşe ile imzalayarak, kapalı bir zarf içinde size teslim etmeli. Bu değerlendirme formunu da stajı yaptığınız dönemi izleyen yarıyılın başlangıcından itibaren on beş gün içerisinde bölüm staj koordinatörüne ulaştırmalısınız. Bu form zorunlu staj dosyanıza eklendikten sonra zorunlu stajınızı tamamlamış sayılacaksınız.