MENU

Programdan mezun olabilmek için uzmanlık alanında en az 1 yarıyıl (8. Yarıyıl) staj yapma zorunluluğu vardır. Ayrıca öğrencilerin dördüncü yarıyıl sonu itibariyle 60 gün kesintisiz yaz stajı yapmaları zorunludur.

Staj süresi boyunca yapılan çalışmaların günlük ve haftalık olarak tutulduğu ‘Staj Defteri’; öğrenci tarafından staj komisyonundan temin edilmektedir ve staj bitiminde, işletme tarafından onaylanmış şekilde staj komisyonuna teslimi gerekmektedir.

Staj yapan her öğrencinin çalışmaları, ‘Staj Komisyonu’ tarafından hazırlanan ‘Staj Bilgi Formu’na işlenecek ve yine Staj Komisyonu tarafından öğrencinin kişisel gelişimi takip edilecektir.

Öğrenciler stajlarını 5 ve 4 yıldızlı otellerde, tatil köylerinde, seyahat acentalarında, havayolları işletmelerinde, Turizm Bakanlığı Merkez Teşkilatı Birimlerinde veya staj komisyonunun uygun göreceği diğer işletmelerde yapabilirler. Staj yerinin seçimi öğrenciye bırakılmakta; istendiğinde öğrenciler bölümün yakın ilişki içinde olduğu turizm işletmelerine yönlendirilmektedir.