Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Hız kazanan küreselleşme süreci, bir yandan finansal piyasaların hacmini, diğer yandan finansal araçlardaki çeşitliliği giderek arttırmaktadır. Göreli olarak kapalı bir ekonomi varsayımı altında oluşturulan geleneksel ekonomi teorisinin çerçevesini zorlayarak ulusal gelirin, istihdamın, büyümenin para ve maliye politikalarının belirlenmesine ilişkin teorilerin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Tüm bu gelişmeler, uluslararası finansal faaliyetler ile bu faaliyetlerin ekonomi teorisi ve politikası üzerindeki etkilerini bilimsel açıdan ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu gereksinim de ancak uluslararası finans teorisi ile nicel yöntem ve bunlara ilişkin reel sektör uygulamalarından oluşan dengeli bir program olan Uluslararası Finans bölümü ile karşılanmaktadır. Bölüm programının oluşturulmasında, başta ülkemiz olmak üzere dünyadaki gelişmeler, yeni oluşumlar ve uygulamalar esas alınarak, uluslararası finans konularında en son ve yeni bilgilerle donatılacak uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin isminin İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak değişmesi ve fakülte bünyesinde bu değişikliğe uygun yapısal (müfredat ve çıktı hedefleri bakımından) değişikliklere gidilmesi, Uluslararası Finans Bölümü’nün kurulmasını hali hazırda gerekli kılmıştır.

Risk yönetimi ve türev piyasaları, uluslararası finansal yönetim, bankacılık, sigortacılık, davranışsal finans, kambiyo rejimleri, uluslararası ekonomi, yatırım analizi ve yönetimi, uluslararası finansal piyasalar vb. konular ekonomi ve finans ana başlığı altında her biri ayrı uzmanlık gerektiren birer alan haline dönüşmüştür. Programımız, bu alanlarda artan kalifiye eleman ihtiyacına cevap verebilecek uzmanların yetişmesine katkı sağlayacak bir program olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, derslerin uygulama boyutuna özel bir önem verildiğinden finans sektöründe aktif olarak görev yapan üst düzey yöneticiler de eğitimler verecek,öğrenciler verilen dersler ile ekonomi, finans, para, banka, hukuk, istatistik ve muhasebe bilgilerini Finans ve Strateji Laboratuvarlarımızda uygulamaya yönelik kullanabilecektir.

Ayrıca İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesine bağlı olarak faaliyet gösteren Stratejik Yönetim ve Finans Laboratuvarları ve Okan Finansal Riskleri Araştırma Merkezi (OKFRAM) ile daha etkin çalışma fırsatı bulunacak olup küresel ölçekte kurumsal, ekonomik, finansal gelişmelerin öğrencilere birebir ulaştırılması hedeflenmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre İstanbul Finans Merkezi projesinin hedefi New York, Londra ve Dubai’de yer alan mevcut finans merkezlerinden daha büyük bir finans merkezi inşa etmek ve İstanbul’u uluslararası bir finans merkezi haline getirmektir. Bu projenin amacı hem finans sektörünün kalbi olacak bir merkez yaratmak hem de günün 24 saati yaşayan bir yer inşa etmek olarak belirtilmiştir. Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 30 bin kişiye istihdam kaynağı olacağı da belirtilmiştir. Bu bağlamda Türkiye’nin ‘İstanbul Finans Merkezi’ hedefine uygun olarak, dünyadaki ekonomik ve finansal değişimlere hızlıca ayak uydurabilip, yorumlayabilen dinamik iktisadi bireyler yetişmesi programda amaçlanmaktadır.