Kariyer Olanakları

MENU

Programımızdan mezun olanlar, çokuluslu şirketlerde çalışabilecek profesyonel bankacılar ve yöneticiler olarak nitelendirilir. Günümüzün çağdaş ve dinamik iş dünyası, alanında yetkin, analitik düşünen ve yaratıcı problem çözme becerisi yüksek yöneticilere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, İstanbul Okan Üniversitesi’nin Ekonomi-Finans Bölümü’nde ,İstanbul’un uluslararası iş dünyası atmosferinde, öğrenmeyi öğrenmiş, yaratıcı ve yenilikçi iş modelleri geliştirebilecek yetkin mezunların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.Mezunlarımızın kariyer gelişimine destek olmak amacıyla İstanbul Okan Üniversitesi bünyesindeki kariyer merkezimizin 700’den fazla şirket ile kurumsal işbirliği anlaşması bulunmakta ve bu merkez aracılığıyla öğrencilerimize staj, İşyeri Destekli Eğitim Programı (O'COOP) ve işe yerleşme konusunda destek verilmektedir. İstanbul Okan Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu ve işbirliği yaptığı şirket ve kurumların listesine Firma İş Birliklerimiz web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Ekonomi-Finans Programı mezunları aşağıdaki alanlarda ve bölümlerde istihdam edilmektedirler:

 • Para ve Sermaye Piyasaları’nda faaliyet gösteren finans birimlerinde üst yönetim pozisyonlarında
 • Çokuluslu bankaların yönetim pozisyonlarında
 • Bankacılık sektörünün değişik pozisyonlarında
 • Çokuluslu şirketlerin yönetim pozisyonlarında
 • Denetim ve iç denetim uzmanı olarak
 • Yatırım uzmanlığında
 • Finansal planlama ve yöneticiliği birimlerinde
 • Kamu yönetimi alanında
 • Borsa yatırım danışmanlığında
 • Mali müşavirlik hizmetlerinde
 • Danışmanlık hizmetlerinde
 • Strateji geliştirme bölümlerinde
 • Şirket ve kurumların karar destek birimlerinde
 • Proje yönetimi pozisyonlarında
 • Bütçeleme ve bütçe yönetiminde
 • Maliyet analizi birimlerinde
 • Veri yönetimi ve analizinde
 • Üretim yönetimi ve planlamasında
 • Muhasebe ile ilgili değişik birimlerde ve karar verme pozisyonlarda