Vizyon / Misyon

MENU

Vizyon
İş dünyasının ve toplumun gereksinimlerine uygun evrensel standartlarda yetkin girişimciler ve profesyoneller yetiştirmek suretiyle, yenilikçi ve öncü bir İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olmak.

Misyon
Öğrencilerimizi; dinamik, disiplinler arası yaklaşımla, İstanbul’un zengin iş dünyası ve entellektüel paydaşlığını içselleştiren, açık fikirli, analitik ve eleştirel düşünebilme yeteneğine sahip, insan hakları ve özgürlüklere önem veren dünya vatandaşları olarak yetiştirmek ve mezunlarımızın “öğrenmeyi öğrenmiş girişimciler ve yetkin profesyoneller” olmalarına destek olmak.