Erasmus Koordinatörleri

MENU
Habibe Özdal
Dr. Öğr. Üyesi Habibe ÖzdalFakülte Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Bölümü Erasmus Koordinatörü
Mehmet Gökhan Göktan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan GöktanEkonomi ve Finans Bölümü Erasmus Koordinatörü
Beynaz Uysal
Dr. Öğr. Üyesi Beynaz Uysalİşletme Bölümü Erasmus Koordinatörü
Bülent Hoca
Doç. Dr. Bülent HocaUluslararası Ticaret Bölümü Erasmus Koordinatörü
Özlem Gürel
Öğr. Gör. Özlem GürelUluslararası Lojistik Bölümü Erasmus Koordinatörü