Erasmus Koordinatörleri

MENU
Habibe Özdal
Dr. Öğr. Üyesi Habibe ÖzdalFakülte Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Bölümü Erasmus Koordinatörü
Mehmet Gökhan Göktan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan GöktanEkonomi ve Finans Bölümü Erasmus Koordinatörü
Alina Taran
Dr. Öğr. Üyesi Alina Taranİşletme Bölümü Erasmus Koordinatörü