Staj Bilgileri

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencileri, öğrenimlerinin bir parçası olarak, turizm ile ilgili işletmelerde en az 60 gün boyunca zorunlu staj yapmaktadırlar. Öğrenciler stajlarını 5 ve 4 yıldızlı otellerde, tatil köylerinde, A ve (A-C) grubu seyahat acentalarında, havayolları işletmelerinde, Turizm Bakanlığı Merkez Teşkilatı Birimlerinde veya staj komisyonunun uygun göreceği diğer işletmelerde yapabilirler. Staj yerinin seçimi öğrenciye bırakılmakta; istendiğinde öğrenciler bölümün yakın ilişki içinde olduğu turizm işletmelerine yönlendirilmektedir. Yürütülen staj programları sayesinde öğrenciler profesyonel çalışma hayatına giriş yapmakta ve turizm endüstrisinin işleyişini ve endüstriyi oluşturan farklı birimleri tanıma imkanı bulmaktadır. Stajlarla kazanılan iş deneyimleri onların kariyer planlarında etkili olmakta ve kişisel gelişimlerini olumlu yönde değiştirmektedir.

Staj Başvuru Formu | Staj Defteri
| Staj Değerlendirme Raporu | Stajyer Değerlendirme Formu