Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Uluslararası ticaret bölümü, dünyanın küresel bir pazar , rekabetin önemli bir aktör sayıldığı günümüzde, oyuncu olarak, uluslararası ticaret sahnesine çıkacakların başarı kazanmaları için gerekli donanımı sağlayan, geleceğin yapı taşlarından biridir.

Günümüzde başarının ön koşulu farkındalıktır. Ticari fırsatların farkında olup, tehditleri doğru algılayan , kendisini iyi tanıyarak, güçlü yönlerini ön plana alıp , zayıf yönlerini geliştiren kişi ,kuruluş ya da ülkeler ticaret alanında hep ileri noktalarda yerlerini alacaklardır.

Uluslararası ticarette var olan süreçlerin farkında olup, ticari bilgi ve donanımları ile bu süreçlerin doğru yorumlayan, tehditleri minimize edecek koşul ve şartları bilerek hareket eden, fırsatları yakından izleyen, araştırmacı, neyi nerede bulacağını bilen, her türlü yeniliğe açık ve kolay uyum sağlayan, çalıştığı kişi ve kurumlara katma değer katan, etik ilkeler ve evrensel değerlerden ayrılmayan, Türkiye’nin uluslararası ticaret politikalarının uygulanmasına katkıda bulunan , konusunu iyi bilen profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.