Kariyer Olanakları

MENU

Programımızdan mezun olanlar, çokuluslu şirketlerde çalışabilecek profesyonel yöneticiler ve girişimciler olarak nitelendirilir. Günümüzün çağdaş ve dinamik iş dünyası, alanında yetkin, analitik düşünen ve yaratıcı problem çözme becerisi yüksek yöneticilere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle İstanbul’un uluslararası iş dünyası atmosferinde öğrenmeyi öğrenmiş, yaratıcı ve yenilikçi iş modelleri geliştirebilecek yetkin mezunları yetiştirmekteyiz. Mezunlarımızın kariyer gelişimine destek olmak amacıyla üniversitemiz bünyesindeki kariyer merkezimizin 700’den fazla şirket ile kurumsal işbirliği anlaşması bulunmakta ve bu merkez aracılığıyla öğrencilerimize staj, İşyeri Destekli Eğitim Programı COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim ve işe yerleşme konusunda destek vermekteyiz. Anlaşmalı olduğumuz ve işbirliği yaptığımız şirket ve kurumların listesine Firma İş Birliklerimiz web sitemizden ulaşabilirsiniz. İşletme Programı mezunları aşağıdaki alanlarda istihdam edilmektedirler.

 • Girişimci olarak kendi işini kuranlar
 • Çokuluslu şirketlerin yönetim pozisyonlarında
 • Strateji geliştirme departmanlarında
 • Şirket ve kurumların karar destek birimlerinde
 • Proje yönetimi pozisyonlarında
 • İnsan kaynakları yönetimi alanında
 • Bilişim sistemleri yönetimi pozisyonlarında
 • İnovasyon yönetimi birimlerinde
 • Bütçeleme ve bütçe yönetiminde
 • Maliyet analizi birimlerinde
 • Şirketlerin pazarlama departmanlarında
 • Pazar araştırması şirketlerinde
 • Veri yönetimi ve analizinde
 • Dijital pazarlama şirket ve pozisyonlarında
 • Satış yönetimi ile ilgili yönetim fonksiyonlarında
 • Perakende satış planlamasında
 • Ürün yöneticiliği pozisyonlarında
 • Satınalma yöneticiliğinde
 • Üretim yönetimi ve planlamasında
 • Muhasebe ile ilgili değişik birimlerde ve pozisyonlarda
 • Denetim ve iç denetim uzmanı olarak
 • Yatırım uzmanlığında
 • Finansal planlama ve yöneticiliği birimlerinde
 • Bankacılık sektörünün değişik pozisyonlarında
 • Kamu yönetimi alanında
 • Borsa yatırım danışmanlığında
 • Mali müşavirlik hizmetlerinde
 • Danışmanlık hizmetlerinde