Genel Bilgiler

MENU

ANA EYLEM 1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

  1. Öğrencilerin ve Personelin Hareketliliği: Öğrencilerin, akademik ve idari personelin bir başka kurumda eğitim alması, ders vermesi ya da mesleki staj yapması faaliyetleridir.
  2. Ortak Yüksek Lisans Derecesi: Erasmus + Programı, üniversiteler arasında oluşturulacak konsorsiyumların gerçekleştireceği, en başarılı Yüksek Lisans öğrencilerini hedefleyen yüksek düzeyli uluslararası entegre ortak YL derecelerini desteklemektedir. Programlara kabul edilecek öğenciler tam burslu olmaya hak kazanacaklardır.
  3. Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi Garantisi: Yüksek Lisansını yurtdışında yapmak isteyen öğrencilerin bankalardan Programme kapsamında garanti edilen kredi alabilmelerine olanak sağlayan faaliyetidir. Öğrencilerin ulusal bankalarına ya da öğrenci kredisi veren kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

Aşağıdaki tablo Erasmus + Programının Ana Eylem 1'in uygulandığı ülkeleri göstermektedir.

Avrupa Birliği Üye Ülkeleri

Almanya

Avusturya

Belçika

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Güney Kıbrıs

Hırvatistan

Hollanda

Yunanistan

İrlanda

İspanya

İsveç

İtalya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya


AB dışı Ülkeler

İzlanda

Lihtenştayn

Makedonya

Norveç

Türkiye

ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Ana Eylem 2, Eğitim, öğretim, gençlik, üniversite iş dünyası işbirliği ve bilgi paylaşımı alanlarında yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların Erasmus+ programına katılan kurum ve kuruluşlar arasında paylaşılmasını desteklemektedir:

Stratejik Ortaklıklar

Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği ana eylemi (Key Action 2, KA2) altında yer alan bu faaliyet ile kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projeleri desteklenmektedir.

Bilgi Ortaklıkları

Bilgi Ortaklıkları, Erasmus+ Programı Kurumsal İşbirlikleri faaliyeti kapsamında desteklenen, yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir. Bilgi Ortaklıkları ile yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş sosyo-ekonomik çevrede yenilikçiliğin (inovasyon) teşvik edilerek Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Faaliyetin 3 temel özelliği şöyle sıralanabilir:

  • Yükseköğretimde yenilik / inovasyon
  • Üniversite-iş dünyası işbirliğinin sürdürülebilirliği
  • Proje süresince ve sonrasında ortaya çıkan etki

Sektörel Beceri Ortaklıkları

Sektörel Beceri Ortaklıkları, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili eni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin yanıt verebilirliğini artırmayı hedeflemektedir.

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

Kapasite Geliştirme Projeleri, Program Ülkeleri ve Ortak Ülkelerde gençlik alanında faal olan çok taraflı ortaklıklara dayanan ulus ötesi işbirliği projeleridir. Bunlar eğitim ve öğretimin diğer alanlarından ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden kurum/kuruluşları da kapsayabilir. Gençlik Kapasite-Geliştirme Projelerinin amaçları şu şekildedir:

  • Dünyanın farklı bölgelerinden gelen Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler arasında gençlik alanındaki işbirliğini ve değişimleri teşvik etmek,
  • Ortak Ülkelerde gençlik çalışmasının, yaygın öğrenmenin ve gönüllüğünün kalitesi ve tanınması konusunda iyileşme sağlamak; diğer eğitim sistemleri, işgücü piyasası ve toplum ile olan sinerjilerini ve tamamlayıcılıklarını geliştirmek,
  • Bölgesel seviyede (başka bir deyişle dünya bölgelerinin içinde ve arasında) yaygın öğrenme hareketliliği tasarıları ve programlarının geliştirmesini, test edilmesini ve başlatılmasını teşvik etme,
  • Özellikle imkanı kısıtlı gençleri hedefleyerek, katılımcıların yeterlilik seviyelerini iyileştirmek ve topluma aktif katılımlarını teşvik etmek amacıyla, Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler arasında ulus ötesi yaygın öğrenme hareketliliğini desteklemek.