Hibeler

MENU

Hibe Ödemeleri
Personel hareketlilğine katılacak tüm bireylere gündelik harcırah ve seyahat masrafları ödenir. Seyahat masrafları gerçekleşen tutarlar üzerinden ve aşağıdaki seyahat tutarları tablosundaki azami tutarları aşamaz.

Ders verme Hareketliliği
Ders verme hareketliliği hibe ödemesi, yalnızca ders verilen günler ve seyahat günleri için yapılır. Hareketliliğe katılan öğretim elemanı, dönerken ders verdiği günleri ve ders konularını gösteren bir katılım sertifikası getirmekle yükümlüdür.

Seyahat masrafları ve hesaplanan hibenin en fazla %80'i hareketlilik öncesinde, %20'si ise, hareketlilik sonrasında katılım sertifikası ve nihai raporun teslim edilmesinden sonra ödenir.

Erasmus + Döneminde 2014/15 Akademik Yılı için Personel Hareketliliğine İlişkin Gündelik Hibe Rakamları

Ülke GruplarıHareketlilikte Gidilen ÜlkelerGünlük Hibe Miktarları

Grup A

 • Danimarka
 • İrlanda
 • Hollanda
 • İsveç
 • Birleşik Krallık1
44

Grup B

 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Kıbrıs Rum Kesimi
 • Çek Cumhuriyeti
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İtalya
 • Lihtenştayn
 • Lüksemburg
 • Norveç
 • Polonya
 • Romanya
 • Türkiye

126

Grup C

 • Makedonya
 • Almanya
 • Letonya
 • Malta
 • Portekiz
 • Slovak Cumhuriyeti
 • İspanya
108

Grup D

 • Hırvatistan
 • Estonya
 • Litvanya
 • Slovenya90

Erasmus+ Döneminde 2014/15 Akademik Yılı için Personel Hareketliliğine İlişkin Seyahat Katkısı

Seyahat Katkısı aşağıdaki kurallara göre uygulanır. Uzaklık hesabı Avrupa Komisyonun uzaklık hesaplama sistemi kullanılarak gerçekleştirilir.

http://ec.europa.eu

Uygun MaliyetFinansman MekanizmasıTutarTahsis Kuralı
Seyahat

Katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı

Birim maliyet

100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 180 AVRO

Kişi başına seyahat mesafesine bağlıdır.
eyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcı kullanılarak hesaplanmalıdır.
500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 275 AVRO
2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 AVRO
3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 530 AVRO
4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 820 AVRO
8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 AVRO

2013-2014 Akademik Yılı Hibe Tutarı için lütfen tıklayınız.