Hibeler

MENU

Hibe Ödemeleri
Personel hareketliliğine katılacak tüm bireylere gündelik harcırah ve seyahat masrafları ödenir. Seyahat masrafları gerçekleşen tutarlar üzerinden ve aşağıdaki seyahat tutarları tablosundaki azami tutarları aşamaz.

Ders verme Hareketliliği
Ders verme hareketliliği hibe ödemesi, yalnızca ders verilen günler ve seyahat günleri için yapılır. Hareketliliğe katılan öğretim elemanı, dönerken ders verdiği günleri ve ders konularını gösteren bir katılım sertifikası getirmekle yükümlüdür.
Seyahat masrafları ve hesaplanan hibenin en fazla %80'i hareketlilik öncesinde, %20'si ise, hareketlilik sonrasında katılım sertifikası ve nihai raporun teslim edilmesinden sonra ödenir.

Erasmus+ Döneminde 2018/19 Akademik Yılı için Personel Hareketliliğine İlişkin Gündelik Hibe Rakamları

Ülke GruplarıHareketlilikte Gidilen ÜlkelerGünlük Hibe Miktarları

Grup A

 • Danimarka
 • İrlanda
 • Hollanda
 • İsveç
 • Birleşik Krallık1
44

Grup B

 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Kıbrıs Rum Kesimi
 • Çek Cumhuriyeti
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İtalya
 • Lihtenştayn
 • Lüksemburg
 • Norveç
 • Polonya
 • Romanya
 • Türkiye

126

Grup C

 • Makedonya
 • Almanya
 • Letonya
 • Malta
 • Portekiz
 • Slovak Cumhuriyeti
 • İspanya
108

Grup D

 • Hırvatistan
 • Estonya
 • Litvanya
 • Slovenya


90

Erasmus+ Döneminde 2018/19 Akademik Yılı için Personel Hareketliliğine İlişkin Seyahat Katkısı
Seyahat Katkısı aşağıdaki kurallara göre uygulanır. Uzaklık hesabı Avrupa Komisyonun uzaklık hesaplama sistemi kullanılarak gerçekleştirilir.

http://ec.europa.eu

Uygun MaliyetFinansman MekanizmasıTutarTahsis Kuralı
Seyahat

Katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı

Birim maliyet

100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 180 AVRO

Kişi başına seyahat mesafesine bağlıdır.

Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcı kullanılarak hesaplanmalıdır.

500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 275

AVRO

2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına

360 AVRO

3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına

530 AVRO

4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına

820 AVRO

8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100

AVRO