Hibeler

MENU

Hibe Ödemeleri
Personel hareketliliğine katılacak tüm bireylere gündelik harcırah ve seyahat masrafları ödenir. Seyahat masrafları gerçekleşen tutarlar üzerinden ve aşağıdaki seyahat tutarları tablosundaki azami tutarları aşamaz.

Ders verme Hareketliliği
Ders verme hareketliliği hibe ödemesi, yalnızca ders verilen günler ve seyahat günleri için yapılır. Hareketliliğe katılan öğretim elemanı, dönerken ders verdiği günleri ve ders konularını gösteren bir katılım sertifikası getirmekle yükümlüdür.

Seyahat masrafları ve hesaplanan hibenin en fazla %80'i hareketlilik öncesinde, %20'si ise, hareketlilik sonrasında katılım sertifikası ve nihai raporun teslim edilmesinden sonra ödenir.


Erasmus+ Döneminde 2018/19 Akademik Yılı için Personel Hareketliliğine İlişkin Gündelik Hibe Rakamları

Ülke GruplarıHareketlilikte Gidilen ÜlkelerGünlük Hibe Miktarları

I. Grup Program Ülkeleri

 • Danimarka
 • İrlanda
 • Norveç
 • İsveç
 • Finlandiya
 • Lihtenştayn
 • Lüksemburg
 • İzlanda

153

II. Grup Program Ülkeleri

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Fransa
 • Güney Kıbrıs
 • Hollanda
 • İspanya
 • İtalya
 • Malta
 • Portekiz
 • Yunanistan136

III. Grup Program Ülkeleri

 • Bulgaristan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Estonya
 • Hırvatistan
 • Letonya
 • Litvanya
 • Macaristan
 • Makedonya
 • Polonya
 • Romanya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Türkiye
119

Erasmus+ Döneminde 2018/19 Akademik Yılı için Personel Hareketliliğine İlişkin Seyahat Katkısı
Seyahat Katkısı aşağıdaki kurallara göre uygulanır. Uzaklık hesabı Avrupa Komisyonun uzaklık hesaplama sistemi kullanılarak gerçekleştirilir.

http://ec.europa.eu

Uygun MaliyetFinansman MekanizmasıTutarTahsis Kuralı
Seyahat

Katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı

Birim maliyet

10 ila 99 km arasındaki seyahat mesafeleri için;
Katılımcı başına 20 AVRO

Kişi başına seyahat mesafesine bağlıdır.
Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcı kullanılarak hesaplanmalıdır.

100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için;
Katılımcı başına 180 AVRO

500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için;
Katılımcı başına 275 AVRO

2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için;
Katılımcı başına 360 AVRO

3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için;
Katılımcı başına 530 AVRO

4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için;
Katılımcı başına 820 AVRO

8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için;
Katılımcı başına 1500 AVRO